• Tìm thấy 65 quyết định công bố
 • 2369/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

  11/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2179/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  13/11/2017

  Quảng Ngãi

 • 1947/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi

  23/10/2017

  Quảng Ngãi

 • 1857/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi

  09/10/2017

  Quảng Ngãi

 • 1788/QĐ-UBND

  về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

  27/09/2017

  Quảng Ngãi

 • 1616/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  29/08/2017

  Quảng Ngãi

 • 1615/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

  29/08/2017

  Quảng Ngãi

 • 1426/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  02/08/2017

  Quảng Ngãi

 • 1291/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

  12/07/2017

  Quảng Ngãi

 • 1294/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  12/07/2017

  Quảng Ngãi

 • 1241/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

  30/06/2017

  Quảng Ngãi

 • 1216/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

  28/06/2017

  Quảng Ngãi

 • 1019/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

  31/05/2017

  Quảng Ngãi

 • 937/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  22/05/2017

  Quảng Ngãi

 • 936/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  22/05/2017

  Quảng Ngãi

 • 819/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  03/05/2017

  Quảng Ngãi

 • 269/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

  23/02/2017

  Quảng Ngãi

 • 155/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  07/02/2017

  Quảng Ngãi

 • 37/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

  11/01/2017

  Quảng Ngãi

 • 2655/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

  19/12/2016

  Quảng Ngãi