• Tìm thấy 83 quyết định công bố
 • Số 2498/QĐ-UBND

  Công bố TTHC quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  09/11/2018

  Hà Giang

 • Số 2425/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  01/11/2018

  Hà Giang

 • Số 2424/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC mới ban hành của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  01/11/2018

  Hà Giang

 • Số 2160/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngànhGiáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  16/10/2018

  Hà Giang

 • Số 2070/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  05/10/2018

  Hà Giang

 • Số 2071/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngànhXây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  05/10/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1992/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  26/09/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  13/09/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1865/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  13/09/2018

  Hà Giang

 • 1729/QĐ-UBND

  Công bố TTHC đặc thù của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/08/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1600/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang

 • 1596/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang

 • 1597/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1500/QĐ-UBND 16/7/2018

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/07/2018

  Hà Giang

 • 1497/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/07/2018

  Hà Giang

 • 1499/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/07/2018

  Hà Giang

 • 1498/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/07/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 1280/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  19/06/2018

  Hà Giang

 • Số 1208/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành GIáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  19/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1138/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/06/2018

  Hà Giang