• Tìm thấy 172 quyết định công bố
 • 111/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  16/01/2017

  Cần Thơ

 • 01/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

  09/01/2017

  Cần Thơ

 • 53/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

  09/01/2017

  Cần Thơ

 • 52/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/01/2017

  Cần Thơ

 • 3628/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15/11/2016

  Cần Thơ

 • 3418/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  07/11/2016

  Cần Thơ

 • 3147/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  12/10/2016

  Cần Thơ

 • 28/SYQĐ-UBND

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  30/09/2016

  Cần Thơ

 • 3000/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  30/09/2016

  Cần Thơ

 • 2700/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực lâm nghiệp

  24/08/2016

  Cần Thơ

 • 27/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  22/08/2016

  Cần Thơ

 • 26/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  03/08/2016

  Cần Thơ

 • 24/SYQĐ-UBND

  Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016

  28/07/2016

  Cần Thơ

 • 25/SYBC-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

  28/07/2016

  Cần Thơ

 • 23/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  06/07/2016

  Cần Thơ

 • 2171/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  04/07/2016

  Cần Thơ

 • 1804/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  27/05/2016

  Cần Thơ

 • 1805/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  26/05/2016

  Cần Thơ

 • 1271/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  06/05/2016

  Cần Thơ

 • 16/SYQĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

  14/04/2016

  Cần Thơ