• Tìm thấy 171 quyết định công bố
 • 1075/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/05/2019

  Cần Thơ

 • 970/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  24/04/2019

  Cần Thơ

 • 964/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp

  24/04/2019

  Cần Thơ

 • 883/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  11/04/2019

  Cần Thơ

 • 884/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  11/04/2019

  Cần Thơ

 • 864/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  09/04/2019

  Cần Thơ

 • 866/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  09/04/2019

  Cần Thơ

 • 846/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  09/04/2019

  Cần Thơ

 • 843/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  08/04/2019

  Cần Thơ

 • 793/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  03/04/2019

  Cần Thơ

 • 789/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  02/04/2019

  Cần Thơ

 • 721/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  26/03/2019

  Cần Thơ

 • 613/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/03/2019

  Cần Thơ

 • 533/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

  06/03/2019

  Cần Thơ

 • 365/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/02/2019

  Cần Thơ

 • 313/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  12/02/2019

  Cần Thơ

 • 298/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  11/02/2019

  Cần Thơ

 • 190/QD-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  22/01/2019

  Cần Thơ

 • 138/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16/01/2019

  Cần Thơ

 • 85/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  09/01/2019

  Cần Thơ