• Tìm thấy 494 quyết định công bố
 • 1428/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

  29/09/2015

  Cà Mau

 • 1421/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  25/09/2015

  Cà Mau

 • 1355/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y học cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  11/09/2015

  Cà Mau

 • 1276/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

  03/09/2015

  Cà Mau

 • 1265/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

  28/08/2015

  Cà Mau

 • 34/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  12/01/2015

  Cà Mau

 • 1818/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

  04/12/2014

  Cà Mau

 • 1490/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp huyện, tỉnh Cà Mau

  30/09/2014

  Cà Mau

 • 1106/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  16/07/2014

  Cà Mau

 • 964/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

  19/06/2014

  Cà Mau

 • 128/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  24/01/2014

  Cà Mau

 • 1126/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

  05/08/2013

  Cà Mau

 • 853/QĐ-UBND

  Về việc công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

  13/06/2013

  Cà Mau

 • 1688/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  27/11/2012

  Cà Mau