• Tìm thấy 50 quyết định công bố
 • 4559/QĐ-BNN-TY

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y

  03/11/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4466/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  31/10/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4413/QĐ-BNN-TT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt

  28/10/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4440/QĐ-BNN-TCTL

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực Thủy lợi

  28/10/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4307/QĐ-BNN-BVTV

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

  26/10/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3656/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và PTNT

  06/09/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3095/QĐ-BNN-TCCB

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  20/07/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2915/QĐ-BNN-CB

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14/07/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2707/QĐ-BNN-TCLN

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  30/06/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2316/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

  10/06/2016

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn