• Tìm thấy 53 quyết định công bố
 • 3563/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  22/11/2019

  Khánh Hòa

 • 2621/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2543/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2441/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2392/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  23/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2359/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  18/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2328/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  15/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2108/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  24/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1946/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  17/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1831/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  12/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  04/05/2019

  Khánh Hòa

 • 1041/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

  11/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1031/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

  10/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1003/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  09/04/2019

  Khánh Hòa

 • 983/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 478/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  20/02/2019

  Khánh Hòa

 • 340/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/01/2019

  Khánh Hòa

 • 3586/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3128/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  19/10/2018

  Khánh Hòa