• Tìm thấy 43 quyết định công bố
 • 2620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2542/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2449/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2107/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  24/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1947/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  17/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1740/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trở Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  05/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1125/QĐ-UBND

  Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  23/04/2019

  Khánh Hòa

 • 985/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 560/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  27/02/2019

  Khánh Hòa

 • 341/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/01/2019

  Khánh Hòa

 • 83/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Ủy ban nhân dân cấp xã

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 3272/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3094/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của trạm y tế cấp xã, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

  17/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3086/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  16/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2954/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  04/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2841/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  25/09/2018

  Khánh Hòa

 • 2403/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  22/08/2018

  Khánh Hòa

 • 2128/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  26/07/2018

  Khánh Hòa

 • 1675/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  14/06/2018

  Khánh Hòa