• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1960/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 05/11/2019
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
File đính kèm: