• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1969/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 07/11/2019
Lĩnh vực Môi trường
File đính kèm: