• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1951/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 04/11/2019
Lĩnh vực Môi trường
File đính kèm: