• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1953/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 04/11/2019
Lĩnh vực Môi trường
File đính kèm: