• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3942/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
Ngày quyết định 30/11/2019
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
File đính kèm: