• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3235/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
Ngày quyết định 07/10/2019
Lĩnh vực Ngoại giao
File đính kèm: