• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4068/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 08/10/2019
Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường
File đính kèm: