• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4067/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 08/10/2019
Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường
File đính kèm: