• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1660/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Ngày quyết định 07/10/2019
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
File đính kèm: