• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2427/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày quyết định 08/10/2019
Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Thể dục thể thao, Văn hóa
File đính kèm: