• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 955/QĐ-UBND
Trích yếu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
Ngày quyết định 07/10/2019
Lĩnh vực Văn hóa
File đính kèm: