• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2426/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Ngày quyết định 08/10/2019
Lĩnh vực Công chức, viên chức
File đính kèm: