• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2444/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày quyết định 04/10/2019
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: