• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2165/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 04/10/2019
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
File đính kèm: