• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2147/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 04/10/2019
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
File đính kèm: