• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3942/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 01/10/2019
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
File đính kèm: