• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2539/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày quyết định 01/10/2019
Lĩnh vực Tài Chính
File đính kèm: