• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1673/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 02/10/2019
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
File đính kèm: