• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2538/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày quyết định 01/10/2019
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
File đính kèm: