• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2120/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Ngày quyết định 30/09/2019
Lĩnh vực Công thương
File đính kèm: