• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2347/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 27/09/2019
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
File đính kèm: