• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3384 /QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Ngày quyết định 30/09/2019
Lĩnh vực Công chức, viên chức
File đính kèm: