• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3382/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày quyết định 30/09/2019
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
File đính kèm: