• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2122/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 30/09/2019
Lĩnh vực Nội vụ
File đính kèm: