• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2263/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CHQS tỉnh An Giang
Ngày quyết định 20/09/2019
Lĩnh vực Chính sách
File đính kèm: