• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2262/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc Lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
Ngày quyết định 20/09/2019
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
File đính kèm: