• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2275/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Ngày quyết định 23/09/2019
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm: