• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2111/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Ngày quyết định 29/08/2019
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
File đính kèm: