• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3397/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
File đính kèm: