• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3472/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm: