• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3394/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
File đính kèm: