• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2358/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày quyết định 09/09/2019
Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động
File đính kèm: