• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2347/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày quyết định 09/09/2019
Lĩnh vực Công chức, viên chức
File đính kèm: