• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1523/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 10/09/2019
Lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa
File đính kèm: