• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2580/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
Ngày quyết định 09/09/2019
Lĩnh vực Mỹ phẩm
File đính kèm: