• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1574/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ
File đính kèm: