• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3556/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa
File đính kèm: