• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1693/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày quyết định 05/09/2019
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm: