• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2270/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày quyết định 06/09/2019
Lĩnh vực Tư Pháp
File đính kèm: