• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2139/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang
Ngày quyết định 04/09/2019
Lĩnh vực Quản lý công sản
File đính kèm: