• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1885/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 04/09/2019
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: