• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1884/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 04/09/2019
Lĩnh vực Tài Chính
File đính kèm: